ค้นหา คลีนิค อ. ลี้ จ. ลำพูน

ข้อมูลที่ตั้ง แผนที่ เบอร์โทร และเว็บไซต์ คลีนิค อ. ลี้ จ. ลำพูน ครบทั้ง 8 ตำบล ดังนี้

คลีนิค แนะนำ ใน อ. ลี้ จ. ลำพูน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงดำ
2.51 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
ตำบล ดงดำ อำเภอลี้

คลินิกหมอวาริช
9.79 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
ตำบล ลี้ อำเภอลี้

ไชยศร ฟาร์ม
11.47 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
141 หมู่ 11 บ้านโฮ่ง, ต. ลี้ อ, อำเภอลี้

ห้วยต้มนวดแผนไทย
11.63 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
40/1 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านห้วยต้ม ม.13 ตำบล นาทราย อำเภอลี้

ร้านยีนนวดไทย
11.88 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
ตำบล ลี้ อำเภอลี้

คลินิกหมอวาริช
14.09 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
106 ตำบล ลี้ อำเภอลี้

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด่นแก้ว
21.08 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
ตำบล ล้อมแรด อำเภอเถิน

รลิตาคลินิกกายภาพบำบัด
21.40 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
ตำบล ล้อมแรด อำเภอเถิน

ร้านมาวินการแว่น
21.60 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
ตำบล ล้อมแรด อำเภอเถิน

คลินิกเวชกรรมหมอธนภูมิ
21.70 กิโลเมตร จาก อ. ลี้
Unnamed Road ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน

คลีนิค อำเภออื่นๆ ใน จ. ลำพูน