ร้านขายยา ร้าน ทิพย์โอสถ

ร้าน ทิพย์โอสถ ตั้งอยู่ที่ 427 หมู่ 3, ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา, 82150 ให้บริการประชาชนในพื้นที่ คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา

ร้านยา ร้านขายยา อื่นๆ ใกล้ ร้าน ทิพย์โอสถ